Кои се причини за несреќи при лов

  Кои се причини за несреќи при лов – грешки, невнимание, непочитување правила, незнаење? Дали ловците…

Експанзијата на диви свињи закана за ловството

  Експанзијата на популацијата на диви свињи се заканува да блокира многу ловечки друштва   Појавата…

ИПА 2 проект за прекугранична соработка со Србија во ловството

  На крајот на август 2021 година беше потпишан проект за прекугранична соработка меѓу Македонија и…

Постапка за обесштетување доколку се случи сообраќајка со дивеч

  Дали знаете која е постапката за обесштетување доколку се случи сообраќајка со диво животно? Возачите,…

Лов во срцето на балканот

  Ова е статија објавена во популарното американско ловечко списание “Sports Afield“ од авторот Крег Бодингтон. Авторот…

Коментар по однос на најавата за продолжување на ловната сезона

  Како човек кој долгa низa на години работам во шумаството и ловството, а пред се…

Пролетното пребројување на дивечот обврска на добриот домаќин

  Без реално утврдена состојба нема ни добри планови за стопанисување. Иако пребројувањето на дивечот е…

Броење на срнскиот дивеч во ловиштето

  За утврдување на точната состојба на срнскиот дивеч важат одредени начела. За да се изведе…

Време е за прихранување на дивечот

  Прихранувањето на дивечот во студените зимски денови му овозможува тој полесно да го преброди периодот…

You cannot copy content of this page