Македонија доби 33 сертифицирани оценувачи на ловечки трофеи

  На 28-29 февруари 2020 година, во просториите на Ловечката Федерација на Македонија во Скопје се…

Лов во срцето на балканот

  Ова е статија објавена во популарното американско ловечко списание “Sports Afield“ од авторот Крег Бодингтон. Авторот…

21-от Форум на ЦИЦ за Централна и Источна Европа

  Во периодот од 25-26 февруари 2020 година, Ловечката Федерација на Македонија беше организатор и домаќин…

Коментар по однос на најавата за продолжување на ловната сезона

  Како човек кој долгa низa на години работам во шумаството и ловството, а пред се…

Пролетното пребројување на дивечот обврска на добриот домаќин

  Без реално утврдена состојба нема ни добри планови за стопанисување. Иако пребројувањето на дивечот е…

Броење на срнскиот дивеч во ловиштето

  За утврдување на точната состојба на срнскиот дивеч важат одредени начела. За да се изведе…

Време е за прихранување на дивечот

  Прихранувањето на дивечот во студените зимски денови му овозможува тој полесно да го преброди периодот…

Во цела држава има само еден ловен инспектор

  Во моментов во државава  официјално, има само еден ловен инспектор и тоа во Скопје.  На…

Заштитниците на животните наспроти ловците

  Од страна на екологистите, т.н. заштитници на животните, ловците постојано се обвинувани дека само ги…

Започна со работа првата одгледувачница за елен лопатар 

  Она што е голем бизнис во поразвиените држави, благодарение на претприемачката способнист на новите концесионери…

Финансиски ефекти од ловниот туризам

  Несомнено дека ловниот туризам има голем финансиски потенцијал. Во Европа има околу 7,5 милиони регистрирани…

Ќе се востановуваат ловишта во националните паркови

  Востановување ловишта со посебна намена во националните паркови низ државата, предвидуваат најновите измени на Законот…

You cannot copy content of this page