Лов во срцето на балканот

  Ова е статија објавена во популарното американско ловечко списание “Sports Afield“ од авторот Крег Бодингтон. Авторот…

Коментар по однос на најавата за продолжување на ловната сезона

  Како човек кој долгa низa на години работам во шумаството и ловството, а пред се…

Пролетното пребројување на дивечот обврска на добриот домаќин

  Без реално утврдена состојба нема ни добри планови за стопанисување. Иако пребројувањето на дивечот е…

Броење на срнскиот дивеч во ловиштето

  За утврдување на точната состојба на срнскиот дивеч важат одредени начела. За да се изведе…

Време е за прихранување на дивечот

  Прихранувањето на дивечот во студените зимски денови му овозможува тој полесно да го преброди периодот…

Во цела држава има само еден ловен инспектор

  Во моментов во државава  официјално, има само еден ловен инспектор и тоа во Скопје.  На…

Заштитниците на животните наспроти ловците

  Од страна на екологистите, т.н. заштитници на животните, ловците постојано се обвинувани дека само ги…

Започна со работа првата одгледувачница за елен лопатар 

  Она што е голем бизнис во поразвиените држави, благодарение на претприемачката способнист на новите концесионери…

Финансиски ефекти од ловниот туризам

  Несомнено дека ловниот туризам има голем финансиски потенцијал. Во Европа има околу 7,5 милиони регистрирани…

Ловиштето “Ниџе“ збогатено со нови грла дивеч

  Развојот во ловиштето “Ниџе“ е повеќе од очигледен. Инфраструктура, сместувачки капацитети, почитување на Законот за…

Топ 5 оградени ловишта во Македонија

  Во последниве години има голема експанзија на изградба на оградени ловишта во нашата држава. Не…

Краток осврт на ловството во Македонија

  При доделувањето на концесиите во изминативе 6 години се направија некои значајни и суштински измени…

You cannot copy content of this page