Унгарска вижла

  Унгарската вижла е раса на кучиња која е наменета да помогне при лов на ситен…

Обука на кучиња гоничи

  Гоничите се најстара раса на ловечки кучиња од кои најверојатно настанале повеќето ловечки раси на…

Англиски Поентер

  Спротивно на општото мислење оваа раса не ја створиле Англичаните, туку расата настанала со подобрување…

Германски ловен териер

  Тоа е чисто ловечко куче, познато во оштровлакнеста и кратковалнеста варијанта. Има сплесната глава, која…

Хановерски крвоследник

  Ова куче собено е употребливо на рамни и на средно-брдски терени со крупен дивеч, подеднакво…

Епањел бретон

  Најмалиот од сите кучиња птичари епањел бретон е ловечко куче со краток опаш или без…

Српски тробоен гонич

  Живо и енергично куче со средна големина и робусна конструкција. Телото му е правоаголно со…

Германски кратковлакнест птичар

  Тоа е најстарата раса помеѓу германските птичари. Овој германски птичар потекнува од шпанскиот птичар, кого…

Босански оштровлакнест гонич – Барак

  Баракот спаѓа во групата на гоничи. Заедничка особина на сите кучиња од оваа група е…

You cannot copy content of this page