Оценување на роговјето на срндакот

  Срната е природно застапена во нашата држава и се сретнува во сите ловишта за крупен…

Историја и значење на ловечкиот трофеј

  Ловечкиот трофеј е дел од дивечот или целиот дивеч во вид на препарат. Според ловечките…

You cannot copy content of this page