Обичен елен (Cervus elaphus L.)

  Видовите од родот на елените особено се распространети во Европа, Северна Америка и Северна Африка,…

Обичен шакал (Canis aureus)

  Шакалот или чакал распространет е на Балканскиот Полуостров, а по некој примерок може да се…

Територија на движење на лисицата

  Големината на територијата што една лисица ја смета за своја, зависи пред сѐ од расположливиот…

Сур орел (Aquila chrysaetos)

  Сур орел или златниот орел (науч. Aquila chrysaetos) е една од најголемите дневни грабливи птици. Тој е…

Волк (Canis lupus)

  Волците живеат во голем број на различи опкружувања. Благодарение на својата голема прилагодливост, успеваат да…

Фазан (Phasianus sp.)

  Фазанот не е дел од автохтоната европска фауна. Името го добил по реката Phasis која…

Шумска шљука (Scolopax rusticola)

  Шумската шљука е птица преселничка. Во нашите краишта е зимски резидент. Летата ги минува во…

Елен лопатар (Dama dama)

  Еленот лопатар или шарениот елен (Dama dama) и припаѓа на фамилијата Cervidae, подфамилија Cervinae и…

Верверица (Sciurus vulgaris)

  Црвената верверица или Евроазиската црвена верверица (Sciurus vulgaris) е еден од видовите на верверици. Европските…

You cannot copy content of this page