Колку долго трае ловечката пушка?

  Кога станува збор за ловечки пушки, многу луѓе се прашуваат колку долго тие всушност траат.…

Изборот на оружје и муниција за лов на диви свињи

  Малку искуства можат да го подигнат толку адреналинот како ловот на диви свињи. Самото сознание…

10 совети за одржување на ловечките пушки

  Блескава глава, дрво кое сјае, пар цевки црни како јаглен. Тоа е целта на секој…

Чистење и подмачкување на ловечкото оружје

  Ако ловџијата на крајот на ловната сезона пушката која ја корител ја остави неисчистена и…

Поситната сачма е поефикасна од крупната

  Полскиот лов со дресирани кучиња за препелица на нашите простори се смета за најатрактивен лов…

Чистење и подмачкување на пушки со мазни цевки

Во следното видео за основното чистење на долгите цевки, станува збор за чистење пушки со мазни…

Муниција за пушки сачмарки, делови на патронот за пушки сачмарки

  Според својата намена, муницијата за сачмарките може да биде: стандардна (за отстрел на ситен дивеч)…

Поделба на ловечкото оружје

  За да можеме да дадеме некои од основните ознаки на оваа навистина широка тема, прво…

Влијание на должината на цевката на прецизноста на карабинот

  Кратката цевка сама по себе на подразбира и паѓање на прецизноста и употребливоста на ловните…

You cannot copy content of this page