Разно

Турција може да го забрани ловот на непроеделено време

  Ловот во Турција да биде забранет за неопределено време. Ова било предложено на состанокот на Комисијата за заштита на животните во турскиот парламент. Во исто време било предложено да…

Дивеч

Кинологија

Обука на кучиња гоничи

  Гоничите се најстара раса на ловечки кучиња од кои најверојатно настанале повеќето ловечки раси на кучиња. Воглавном секоја држава си има свои раси на гоничи, но кај сите нив…

Ловечки друштва

Здружение на ловци „Бел Камен“ од Виница

Ловството во С. Македонија има голема и богата традиција. Генерации на ловџии и ентузијасти работеле во унапредување на ловството, при што низ напорна работа стекнувале нови искуства и знаења кои…

Ловечко друштво “Буковац“ од Кратово

  Прецизен податок за формирање на ЛД “Буковац“ нема па затоа ќе се повикам на најстариот пишан податок кој датира од 17 декември 1945 година. Ова ловечко друштво е формирано…

Click Here To Join Native Media

Балистика

Муниција за пушки сачмарки, делови на патронот за пушки сачмарки

  Според својата намена, муницијата за сачмарките може да биде: стандардна (за отстрел на ситен дивеч) и специјална (за отстрел на крупен дивеч). Без оглед на намената оваа муниција треба…

You cannot copy content of this page