Криволов со примки честа појава на границата со Албанија

Стапици сајли или т.н. примки, се најсуров метод за мачење и смрт на животните. Тие се…

Време е за пролетно пребројување на дивечот во ловиштата

Со наближување на пролетта се наближува и периодот кога треба да се врши т.н. пролетно пребројување…

Прихранување на дивечот

Во зимскиот перод од годината во ловиштата, особено во деновите со висока снежна прекривка, се јавува…

Одгледување и заштита на дивечот

Најважна компонента во ловството е одгледување и заштита на дивечот. Одгледувањето на дивечот подразбира преземање на…

На 1 мај се отвора ловната сезона на срндак

На 1-ви мај започнува селективниот и трофеен лов на срндаци во С. Македонија. Срнскиот дивеч во…

Ловците од Виничко пуштија 400 фазани во ловиштата

Пред почетокот на ловната сезона на прелетен дивеч членовите на ловечкото здружение „Бел камен“ од Виница…

Ловот на фазани посебен предизвик за ловџиите

  Фазанот е алохтон вид на дивеч во нашата држава. Неговот населување во минатото било интензивно…

Македонија доби 33 сертифицирани оценувачи на ловечки трофеи

  На 28-29 февруари 2020 година, во просториите на Ловечката Федерација на Македонија во Скопје се…

Соколарството хоби на богаташи

  Ловот со птици грабливки се претпоставува дека потекнува од номадските народи на Азијатските рамници. Номадите…

Лековитост на месото од дивеч

  Дивечот се јадел во почетоците на цивилизацијата заедно со диво овошје и зеленчук. Дивечот поради…

Туристичкиот потенцијал на Осоговските Планини

  Осоговските Планини се втора по површина (1100 км кв.), а девета по височина (2252 м)…

Најпознатите Велешки Ловци

  Изградбата на железничката пруга Скопје – Солун во многу помогнала за поврзување на Велес со…

You cannot copy content of this page