Ловечко друштво “Буковац“ од Кратово

  Прецизен податок за формирање на ЛД “Буковац“ нема па затоа ќе се повикам на најстариот…

Здружение Ловечко друштво “Руен“ од Велес

  Здружението ловечко друштво (ЗЛД) ,,РУЕН,,- Велес е едно од ретките друштва во Република Македонија за…

Ловно – риболовно здружение “Пелагонија – Пелистер” од Битола

  Ловството во битолскиот регион има богата традиција. Иако ловот на овие простори богати со дивеч…

Ловечко друштво “Сокол“ од Куманово

  Ловечкото друштво “Сокол“ од Куманово е едно од најстарите ловечки друштва во Р. Македонија. Тоа…

Ловечко друштво “Песјак“ од Македонски Брод

  Ловечкото друштво “Песјак“ од Македонски Брод е формирано кон средината на минатиот век (во 1948…

Ловечко друштво “Елен“ од Кичево

  Кичевскиот ловен реон важи за еден од најдобрите во нашата држава за крупен дивеч, особено…

You cannot copy content of this page