Кои се причини за несреќи при лов

  Кои се причини за несреќи при лов – грешки, невнимание, непочитување правила, незнаење? Дали ловците…

Ловството е поширок поим од ловот, шанса за развој на туризмот

  Ловниот туризам со генерирање приход за концесионерот на дивечот во ловиштето, може да генерира и…

Заштита на дивечот и птиците при косење

  Внимателно при косењето трева, можеби има дивеч   Тревата е живеалиште за различни видови диви…

Влијанието на ветерот и дождот врз риболовот

  Дождот, грмотевиците, ветерот, брзото заладување, како и топењето на снегот, се природни фактори кои со…

Влијание на ветерот врз дивите свињи

  Како и сите видови дивеч, дивите свињи се чувствителни на ветер, но не во тој…

Лов на дивокоза

  Дивокозата спаѓа во дивечот кој кај нас ретко се лови, бидејќи го има само на…

Лов на дивеч со претекнување

  Претекнувањето при гаѓање на дивеч во движење директно зависи од брзината на движење на тој…

Изборот на оружје и муниција за лов на диви свињи

  Малку искуства можат да го подигнат толку адреналинот како ловот на диви свињи. Самото сознание…

10 совети за одржување на ловечките пушки

  Блескава глава, дрво кое сјае, пар цевки црни како јаглен. Тоа е целта на секој…

You cannot copy content of this page