Животните на зима

Во декември, зимата доаѓа на Северната Хемисфера. Деновите стануваат пократки, температурите паѓаат, пределите се покриени со…

Девет ловишта ќе бидат опфатени со заштитениот предел Осогово

Со одлука на Влада дел од Осоговските Планини се прогласи за заштитено подрачје во категорија V…

Ориентација со помош на часовник

  Во рамките на ориентација каде што не користиме карта, часовникот како уред можеда ни помогне…

Струмички водопади-Колешински водопад

  Македонија има неколку импресивни водопади кои привлекуваат со својата магија. Поголемиот дел од нив се…

10-те најубави врвови во Република Македонија

  Слободно може да се каже дека Република Македонија е планинска земја со околу 40 планини…

Островите во Македонија

  Вообичаено се смета дека островот Голем Град во југозападниот дел на Преспанското Езеро е единствениот…

You cannot copy content of this page