Ориентација со помош на часовник

  Во рамките на ориентација каде што не користиме карта, часовникот како уред можеда ни помогне…

Рачна бусола М-53

  Рачната бусола М-53 е наменета за ориентација и мерење на хоризонтални и вертикални агли, одржување…

Одредување на стојалишна точка

  Одредувањето стојалишна точка на картата заедно со ориентирање на картата на земјиштето претставува постапка која…

You cannot copy content of this page