Во кичевските ловишта уловени над 100 диви свињи

Кичевските ловишта важат за исклучително богати со разни видов дивеч, што резултира и со богати улови…

Криволов со примки честа појава на границата со Албанија

Стапици сајли или т.н. примки, се најсуров метод за мачење и смрт на животните. Тие се…

Објавен Јавен конкурс за доделување 13 ловишта од 8 ловни реони

На 21.12.2020 година се објави јавен повик за давање на користење на дивечот со концесија во…

Дивечот и солта

Солта е од големо значење во прехраната на дивечот, бидејќи го регулира варењето на храната и…

Прихранување на дивечот

Во зимскиот перод од годината во ловиштата, особено во деновите со висока снежна прекривка, се јавува…

Одгледување и заштита на дивечот

Најважна компонента во ловството е одгледување и заштита на дивечот. Одгледувањето на дивечот подразбира преземање на…

На 1 мај се отвора ловната сезона на срндак

На 1-ви мај започнува селективниот и трофеен лов на срндаци во С. Македонија. Срнскиот дивеч во…

Ловците од Виничко пуштија 400 фазани во ловиштата

Пред почетокот на ловната сезона на прелетен дивеч членовите на ловечкото здружение „Бел камен“ од Виница…

Оценување на роговјето на срндакот

  Срната е природно застапена во нашата држава и се сретнува во сите ловишта за крупен…

Ловот на фазани посебен предизвик за ловџиите

  Фазанот е алохтон вид на дивеч во нашата држава. Неговот населување во минатото било интензивно…

Македонија доби 33 сертифицирани оценувачи на ловечки трофеи

  На 28-29 февруари 2020 година, во просториите на Ловечката Федерација на Македонија во Скопје се…

Соколарството хоби на богаташи

  Ловот со птици грабливки се претпоставува дека потекнува од номадските народи на Азијатските рамници. Номадите…

You cannot copy content of this page