Јавен повик за давање на дивечот во 43 ловишта на концесија

  Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство објави Јавен повик за давање на дивечот на користење…

Историјат на ловиштето „Лешница“

Заради богатиот и уникатен биодиверзитет на локалитетот Лешница, во 1986 година врз основа на тогашните Закон…

Перење мозоци на Здруженијата за заштита на животните (Предупредување, вознемирувачка содржина)

  Иако немаме навика да објавуваме ваква содржина, за жал ова е уште еден крик за…

Известување до концесионерите на дивечот во ловиштата

  Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, Сектор за шумарство и ловство ги известува концесионерите на…

Ловците ќе останат без ловни терени откако Шара ќе се заштити

  Ловечките друштва кои се концесионери на ловните терени на шарпланинското подрачје не се согласуваат Шар…

Ловиште “Железна Река“

  Ова ловиште кое под коцесија го има ЗЛФ “Муфлон“ од Гостивар е едно од најомилените…

Ловиште “Зебрњак”

  Ловиштето “Зебрњак“ е едно од најубавите ловишта за ситен дивеч во нашата држава. Тоа се…

Државно ловиште “Лешница“

  Државното ловиште “Лешница“ се наоѓа во северозападниот дел на Република Македонија и спаѓа во Полошкото…

Ловишта во Македонија

  Ловиште во нашата држава согласно Законот за ловството востановува Владата на Република Македонија во согласност…

You cannot copy content of this page