Ловиште “Железна Река“

  Ова ловиште кое под коцесија го има ЗЛФ “Муфлон“ од Гостивар е едно од најомилените…

Ловиште “Зебрњак”

  Ловиштето “Зебрњак“ е едно од најубавите ловишта за ситен дивеч во нашата држава. Тоа се…

Државно ловиште “Лешница“

  Државното ловиште “Лешница“ се наоѓа во северозападниот дел на Република Македонија и спаѓа во Полошкото…

Ловишта во Македонија

  Ловиште во нашата држава согласно Законот за ловството востановува Владата на Република Македонија во согласност…

Ловиште “Ниџе”

  Ловиштето “Ниџе” – Битола со Одлука на Владата на РМ за востановување на ловишта на…

Ловиште “Милисин“

  Ова е ловиште кое се карактеризира со многу убава природа и богатство на дивеч, како…

Ловиште “Жеден“

  Ловиштето “Жеден“ со одлука на Влада е востановено како ловиште за ситен дивеч. Тоа се…

Ловностопански подрачја

  Територијата на Република Македонија, заради сличностите на еколошките, географските и одредени други специфичности што се…

Топ 10 ловишта за ситен дивеч во Република Македонија

  Во нашата држава 56% од ловиштата се востановени како ловишта за ситен дивеч. Ваквите ловишта…

Ловиште “Мартолци“

  Ловиштето “Мартолци“ се наоѓа во централниот дел од нашата држава и припаѓа на Средно –…

Ловиште “Голак“

  Ова ловиште се наоѓа во крајниот источен дел од нашата држава и е дел од…

Ловиште “Караорман“

  Ловиштето “Караорман“ се простира во југозападниот дел од нашата држава и припаѓа на Охридско-Преспанското ловностопанско…

You cannot copy content of this page