Блиска средба на две деца со мечка во Охрид

  Преплашени до смрт, две деца на 13 односно 14 годишна возраст синоќа околу 20.30 минути…

LIFE Lynx проект за спасување на динарски и југоисточен алпски рис

  Македонското еколошко друштво (МЕД), кое има долгогодишно искуство со заштитата на балканскиот рис преку Програмата…

Лов на дива свиња

  Пред почетокот на главната ловната сезона за 2021/22 година пишував за групен лов на дива…

Обичен елен (Cervus elaphus L.)

  Видовите од родот на елените особено се распространети во Европа, Северна Америка и Северна Африка,…

Поставени GPS Предаватели на Еребици Камењарки

  Еребицата камењарка според проф.др. Борис Трпков е најубавата птица во нашата држава. Колку е ценета…

Заштита на дивечот и птиците при косење

  Внимателно при косењето трева, можеби има дивеч   Тревата е живеалиште за различни видови диви…

Обичен шакал (Canis aureus)

  Шакалот или чакал распространет е на Балканскиот Полуостров, а по некој примерок може да се…

Влијание на ветерот врз дивите свињи

  Како и сите видови дивеч, дивите свињи се чувствителни на ветер, но не во тој…

Лов на дивокоза

  Дивокозата спаѓа во дивечот кој кај нас ретко се лови, бидејќи го има само на…

You cannot copy content of this page