Свинска чума

  Свинската чума е заразна болест со хроничен тек од која страдаат дивите свињи. Болеста се…

Беснило

  Беснилото или риабесе мозочна болест која, ако не се спречи со неодложно лекување и се…

Трихинелоза

  Трихинелозата е болест од која покрај дивечот, оболува и човекот. Тоа е болест предизвикана од…

Вепар заразил 15 луѓе со трихинелоза во Бугарија

  Со серија написи за билеститен а дивечот, на нашите ловци сакам да им ја потенцирам…

You cannot copy content of this page