Мурсија ќе дозволи лов на диви свињи 365 дена во годината

Регионот Мурсија во Шпанија изготвува наредба со која ќе се дозволи ловот на диви свињи да се практикува секој ден од годината.

Министерството за животна средина на регионот Мурсија (Шпанија) ќе одобри прогласување на привремена вонредна состојба за лов поради пренаселеноста на диви свињи во сите региони.

Ловот на диви свињи ќе биде дозволен секој ден во годината и овој вид може да се лови дури и во речни корита или јавни патишта, како и во природни подрачја заштитени со мрежата Натура 2000, под услов да се почитуваат одредбите од плановите за управување и планирање на овие земји.

Франциско Бастида, претседател на ловечката федерација во регионот на Мурсија, за медиумите изјави дека „популацијата на диви свињи добива невидени размери“.

– Гледаме дека не можеме да го контролираме ширењето на овој вид на дивеч. Секоја сезона на лов се ловат околу 8.000 диви свињи, но тоа не е доволно, додаде тој.

Штетата од жетвата практично на целиот регион и сообраќајните несреќи предизвикани од дивите свињи ја поттикнаа владата на Мурсија да преземе таква акција.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You cannot copy content of this page