Ловот е услуга на природата и општеството

 

И во Австрија се води јавна дебата за улогата на ловот. Претседателот на Меѓународниот совет за зачувување и лов на дивеч (CIC), Филип Хармер, зборуваше во виенскиот дневен весник „Die Presse“.

„Ловот е услуга за природата и општеството“, напиша Хармер.

На крајот на краиштата, во Австрија има 130.000 ловци (секој 70-ти човек). Тие годишно ловат над 400.000 крупен дивеч и околу 300.000 ситен дивеч. „Ловците го прават тоа од различни причини. Главно затоа што го сакаат ловот, за љубовта да се троши време во природа, но и затоа што тоа е неопходно и затоа што знаат дека прават нешто позитивно за општеството и природата во целина“.

Без да се допираат даночните пари, се брои и регулира дивата популација со цел да се избегнат штети или евентуално пренесување на болести (африканска свинска чума, беснило). Во многу неплатени работни часови, непроценлив придонес за зголемување на биолошката разновидност се дава со создавање крмни ниви, ремизи, водни биотопи или мирни зони каде што дивечот во мир се размножува и одмара. Со ловот тие произведуваат висококвалитетно месо од дивеч, без стрес при колење во кланиците и гарантирано без лекови.

Се повеќе и повеќе луѓе го полагаат ловечкиот испит во Австрија секоја година, вклучувајќи сè поголем дел од женските ловци. Координирани од нивните ловечки здруженија, тие ќе го продолжат своето образование. Ловџиите заслужуваат почит и благодарност за услугите што ги даваат на општеството и природата“, заклучува претседателот на CIC.

Може ќе ве интересира: Што е ловот и ловењето?

 

Извор: wildundhund.de

 

One thought on “Ловот е услуга на природата и општеството

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You cannot copy content of this page