Крај на ловната сезона 2013 за крупниот дивеч

 

Викендов што помина, во отворените ловишта од нашата држава беше последниот за лов на повеќе видови крупен дивеч од ловната сезона на 2013 година. Од 1 февруари, согласно Законот за ловството започнува ловостојот на дивата свиња и срната, како и на обичниот елен кој за жал го има само во неколку ловишта од нашата држава. Еленот лопатар и муфлонот засега ги има само во оградените ловишта, па за нив може да се рече дека ловостојот нема значење.

Тоа го искористија голем број на ловци кои за последен пат во оваа ловна сезона отидоа на лов на дива свиња или срна. Иако временските услови не им одеа во прилог, бидејќи токму овој викенд нашата држава беше зафатена со врнежи од снег и дожд, сепак тоа не беше пречка за ловците да ги заземат местата на пусиите и да му се препуштат на задоволството. Рака на срце снегот за ловците е пожелен за добар лов, па во оние места каде преку ноќта беше формирана снежна покривка, а во текот на ловот немаше врнежи, постоева одлични услови за лов на диви свињи.

На почетокот на ловната сезона, многу анализи покажуваа голема експанзија на дивата свиња во ловиштата од нашата држава. Поволните климатски услови, обилното плодоносење на дабовите и буката, поголемиот ред и грижа на ловците, отсуството на болести и сл., допринесоа за дивата свиња да се створат речиси идеални услови, па нејзината бројност значително се зголеми.

Ваквата состојба со дивата свиња позитивно се одрази врз ловците од нашата држава, па се чини дека оваа сезона помина многу успешно за голем број од нив. Така речиси и да нема дружина која нема да се пофали со по некоја уловена дива свиња. Со богат улов се крунисаа како ловците од западна Македонија, така и ловците од источните и централните делови од нашата држава.

Сепак , според слободна проценка, шампион оваа ловна сезона е ловиштето “Ниџе“, во кое имам впечаток дека оваа  ловна сезона нема кој не се омрси со месо од дива свиња. Не само битолчани, туку и голем број на ловци од сите краишта на нашата држава беа на лов во ова ловиште и можеа да се уверат во неговото богатство со дивеч.

Редува фактот што и во оние делови од нашата држава, во кои до неодамна дивата свиња беше слабо застапена, оваа ловна сезона се уловија голем број на диви свињи. Ова посебно се однесува за ловиштата во источна Македонија, каде исто така многу ловци од лов се вратија со големи насмевки на лицата и диви свињи обесени на џиповите – колку да пукнат од мака душманите.

Срни се ловеа значително помалку од диви свињи, што е соодветно на нивната помала бројност. Иако во поголем дел од ловиштата можеше да се лови и овој вид на дивеч, изгледа зголемена е свеста на ловците за заштита на дивечот, па поради помалата бројност беше поштедувана од нив. Знам повеќе примери во кои иако ловци имале можност да уловат срна, поголемо задоволство им причинило нејзиното набљудување отколку уловот, па така се задоволиле само со нејзино фотографирање.

Сега може да се направат анализи за завршената ловна сезона и да се отпочнат подготовки за новата. Заврши манијата наречена лов на диви свињи па сега ловците може да се посветат одгледно-заштитните мерки за дивечот, за следната 2014 година да биде исто така бериќатна како минатата 2013 година. Во меѓувреме, својата ловџиска страст може да ја задоволат со лов на некои видови прелетен дивач, како што се дивите шатки и гуски или во некое од повеќето оградени простори за интензивно одгледување и застрел на дивеч во кои машките единки од крупниот дивеч се иземени од ловостојот.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You cannot copy content of this page