Струмички водопади-Колешински водопад

  Македонија има неколку импресивни водопади кои привлекуваат со својата магија. Поголемиот дел од нив се…

Прадизвик исполнет со напор

  Ловот на дивокозата од ловецот бара исклучителна физичка кондиција и спретност. Тој сосема сигурно спаѓа…

Развој на ловството во Валандовско

  Според сеќавањето на некои постари ловци како и од понудените податоци, може да се констатира…

Лов на диви свињи – ризичен но возбудлив

  Секој ловец во октомври брза да и се препушти на најмашката возбуда во овој спорт…

Како џипот стана најдобар пријател на возење во природа

  Почетокот на производство на правите теренци може приближно да се смести во периодот на почетокот…

10-те најубави врвови во Република Македонија

  Слободно може да се каже дека Република Македонија е планинска земја со околу 40 планини…

Ловишта во Македонија

  Ловиште во нашата држава согласно Законот за ловството востановува Владата на Република Македонија во согласност…

Рачна бусола М-53

  Рачната бусола М-53 е наменета за ориентација и мерење на хоризонтални и вертикални агли, одржување…

Ловечка етика

  Зборот етика потекнува од грчкиот збор “етикос”, што значи морален или смирен и опфаќа начела,…

Дали лисицата е подобро “куче“?

  Зоолозите во Сибир успеале да одгледаат питома лисица. Она што го добиле било животно кое…

Лов во срцето на балканот

  Ова е статија објавена во популарното американско ловечко списание “Sports Afield“ од авторот Крег Бодингтон. Авторот…

Купување и чување месо од дивеч

  Месото од дивеч, за ралика од другите видови на месо не може да се добие…

You cannot copy content of this page