Развој на ловството во Валандовско

  Според сеќавањето на некои постари ловци како и од понудените податоци, може да се констатира…

Лов на диви свињи – ризичен но возбудлив

  Секој ловец во октомври брза да и се препушти на најмашката возбуда во овој спорт…

Како џипот стана најдобар пријател на возење во природа

  Почетокот на производство на правите теренци може приближно да се смести во периодот на почетокот…

Ловишта во Македонија

  Ловиште во нашата држава согласно Законот за ловството востановува Владата на Република Македонија во согласност…

Рачна бусола М-53

  Рачната бусола М-53 е наменета за ориентација и мерење на хоризонтални и вертикални агли, одржување…

Ловечка етика

  Зборот етика потекнува од грчкиот збор “етикос”, што значи морален или смирен и опфаќа начела,…

Дали лисицата е подобро “куче“?

  Дали лисицата е подобро “куче“?   Зоолозите во Сибир успеале да одгледаат питома лисица. Она…

Лов во срцето на балканот

  Ова е статија објавена во популарното американско ловечко списание “Sports Afield“ од авторот Крег Бодингтон. Авторот…

Купување и чување месо од дивеч

  Месото од дивеч, за ралика од другите видови на месо не може да се добие…

Најубавите и најатрактивни делови во Македонија: селото Галичник

  Селото Галичник се наоѓа во западниот дел на Република Македонија, на југоисточните падини на планината…

Одредување на стојалишна точка

  Одредувањето стојалишна точка на картата заедно со ориентирање на картата на земјиштето претставува постапка која…

Ловецот и природата

  Ловот во потесна смисла претставува најмногу спорт, разонода, хоби и рекреација на современиот човек кој…

You cannot copy content of this page