Ловишта во Македонија

  Ловиште во нашата држава согласно Законот за ловството востановува Владата на Република Македонија во согласност…

Рачна бусола М-53

  Рачната бусола М-53 е наменета за ориентација и мерење на хоризонтални и вертикални агли, одржување…

Ловечка етика

  Зборот етика потекнува од грчкиот збор “етикос”, што значи морален или смирен и опфаќа начела,…

Дали лисицата е подобро “куче“?

  Зоолозите во Сибир успеале да одгледаат питома лисица. Она што го добиле било животно кое…

Купување и чување месо од дивеч

  Месото од дивеч, за ралика од другите видови на месо не може да се добие…

Најубавите и најатрактивни делови во Македонија: селото Галичник

  Селото Галичник се наоѓа во западниот дел на Република Македонија, на југоисточните падини на планината…

Одредување на стојалишна точка

  Одредувањето стојалишна точка на картата заедно со ориентирање на картата на земјиштето претставува постапка која…

Ловецот и природата

  Ловот во потесна смисла претставува најмногу спорт, разонода, хоби и рекреација на современиот човек кој…

Прва помош при лов

  Доколку се случи несреќа при лов, основно е да се избегне паниката, што е лесно…

Месо од дивеч

  Гледано низ историјата на човештвото, дивечот многу повеќе се подготвувал кај оние народи кои со…

Начини на ориентација во природа

    Глобално гледано ориентацијата на замјиштето (географска, топографска или тактичка) ја чинат неколку тематски целини и…

Колку планини има во Македонија?

  Обично за Македонија се вели дека е планинска или поточно планинско-котлинска земја, со честа смена…

You cannot copy content of this page