Ловиште “Мартолци“

  Ловиштето “Мартолци“ се наоѓа во централниот дел од нашата држава и припаѓа на Средно –…

Ловиште “Голак“

  Ова ловиште се наоѓа во крајниот источен дел од нашата држава и е дел од…

Ловиште “Џумајлија“

  Според многу параметри ова е најубавото и најатрактивно ловиште за ситен дивеч во нашата држава.…

Ловиште “Караорман“

  Ловиштето “Караорман“ се простира во југозападниот дел од нашата држава и припаѓа на Охридско-Преспанското ловностопанско…

Ловиште “Тажево“

  Ловиштето “Тажево“ е востановено како ловиште за крупен дивеч. Тоа се наоѓа во централниот дел…

Ловиште “Тајмиште“

  Ловиштето “Тајмиште“ се наоѓа во западниот дел од нашата држава и е дел од Кичевско…

You cannot copy content of this page