Правилник за униформата, легитимацијата и оружјето на ловочуварот

  Иако ловечките друштва и концесионерите на ловиштата најчесто во зависност од личнот вкус и стандард…

Историја и значење на ловечкиот трофеј

  Ловечкиот трофеј е дел од дивечот или целиот дивеч во вид на препарат. Според ловечките…

You cannot copy content of this page