Волк (Canis lupus)

  Волците живеат во голем број на различи опкружувања. Благодарение на својата голема прилагодливост, успеваат да…

Туристичкиот потенцијал на Осоговските Планини

  Осоговските Планини се втора по површина (1100 км кв.), а девета по височина (2252 м)…

Солишта за дивеч

  Солта игра важна улога во прехраната на дивечот, особено на крупниот дивеч. Солта го подобрува…

Најпознатите Велешки Ловци

  Изградбата на железничката пруга Скопје – Солун во многу помогнала за поврзување на Велес со…

Поделба на ловечкото оружје

  За да можеме да дадеме некои од основните ознаки на оваа навистина широка тема, прво…

Фазан (Phasianus sp.)

  Фазанот не е дел од автохтоната европска фауна. Името го добил по реката Phasis која…

Влијание на должината на цевката на прецизноста на карабинот

  Кратката цевка сама по себе на подразбира и паѓање на прецизноста и употребливоста на ловните…

Германски ловен териер

  Тоа е чисто ловечко куче, познато во оштровлакнеста и кратковалнеста варијанта. Има сплесната глава, која…

Артемида – Античка божица на ловот

  Артемида (Грч. Артемис. Лат. Диана – ќерка на Зевс и титанката Лете, божица на ловот…

Шумска шљука (Scolopax rusticola)

  Шумската шљука е птица преселничка. Во нашите краишта е зимски резидент. Летата ги минува во…

Техника на пукање од пушка сачмарка

  За разлика од пушките со изжлебени цевки (кугларите), кај пушките сачмарки брзите рефлекси и прилагодливоста…

Свинска чума

  Свинската чума е заразна болест со хроничен тек од која страдаат дивите свињи. Болеста се…

You cannot copy content of this page